Syfo Oy - yhteiskunnallinen yritys

Asiantuntijapalveluita vastuullisuuteen

Syfo Oy auttaa kehittämään liiketoimintaa ja työyhteisöä. Syfo tarjoaa yrityksille, julkisyhteisöille ja kolmannelle sektorille konsultointia, koulutusta ja työkaluja vastuullisuuteen. Syfo toimii liiketalouden ja yhteiskunnallisen yhdistävänä siltana.

Työkalu yhteiskunnallisten vaikutusten osoittamiseen

Sofie-palvelu auttaa tekemään yhteiskunnalliset vaikutukset näkyväksi systemaattisesti ja sidosryhmät huomioiden.

Syfon kehittämä Sofie-palvelu perustuu sosiaaliseen tilinpitoon ja SROI-analyysiin. Palvelu on systemaattinen menetelmä ja joustava Internetin kautta toimiva järjestelmä. Palvelun avulla saat vaikutukset raportoitua käyttäen laadullisia ja määrällisiä osoittimia sekä raha-arvoja. Syfo kouluttaa vaikutusten suunnitteluun ja arvioinnin tekoon.

Yhteiskunnallinen yritys - monipuolinen malli yrittämiseen

Oletko perustamassa yritystä? Haluatko kehittää nykyisen yrityksesi monipuolisempaan toimintamalliin? Syfo on yhteiskunnallisen yritystoiminnan asiantuntija. Autamme perustamaan, kehittämään ja kasvattamaan liiketoimintaa. Syfo on kokenut konsultoija, olemme auttaneet perustamaan useita yhteiskunnallisia yrityksiä.